Integracja danych

Wydobywamy dane zaszyte w różnych źródłach: systemach, bazach danych, plikach i integrujemy je do centralnego repozytorium wiedzy gotowej do wykorzystania w decyzjach biznesowych

Automatyzacja raportowania

Wdrażamy skrojone na miarę, spersonalizowane raporty wspomagające decyzje biznesowe dostarczane codziennie przy użyciu topowych narzędzi Business Intelligence

Analityka biznesowa

Wspieramy w poszukiwaniu rozwiązań dla klasycznych wyzwań biznesowych. Specjalizujemy się szczególnie w skutecznych systemach premiowania sił sprzedażowych

Small Business Intelligence

Business Intelligence to fraza-klucz odmieniana w ostatnich latach przez wszystkie przypadki. W dużej ogólności pojęcie to definiuje dostawę wiedzy minimalizującej ryzyko podejmowanych decyzji biznesowych i przez to zwiększającej konkurencyjność przedsiębiorstwa. Wiedza, o której mowa, pochodzi wprost z danych gromadzonych przez firmę, które są odpowiednio zbierane, transformowane, agregowane, kalkulowane i prezentowane w formie łatwej do interpretacji. […]