Small Business Intelligence

Business Intelligence to fraza-klucz odmieniana w ostatnich latach przez wszystkie przypadki. W dużej ogólności pojęcie to definiuje dostawę wiedzy minimalizującej ryzyko podejmowanych decyzji biznesowych i przez to zwiększającej konkurencyjność przedsiębiorstwa. Wiedza, o której mowa, pochodzi wprost z danych gromadzonych przez firmę, które są odpowiednio zbierane, transformowane, agregowane, kalkulowane i prezentowane w formie łatwej do interpretacji. […]